_Kontakt

Dobrovoljno vatrogasno društvo Glogonj

Trg M.Tita 4

26202 Glogonj

Sekretar – Mrčković Branko 062/ 80 55 468

Komandir – Stefanović Boban 063/8 379 437

E.mail – dvdglogonj@gmail.com

Advertisements